Razgovor za delo po pandemiji… Kaj bi morali zdaj vprašati bodoči delodajalci?

Nobenega dvoma ni, da je COVID-19 spremenil svet in vaša strategija razgovora mora odražati to novo resničnost. Potencialni delodajalci se lahko veliko naučijo o zainteresiranih kandidatih, tako da raziščejo, kako so se vedli v svoji prejšnji zaposlitvi. Poglobiti se v delovne izkušnje različnih možnosti med pandemijo in njihove reakcije na prehod iz pisarne v delo na daljavo (in na neki točki spet nazaj) so lahko zelo poučni.

Čas iskanja

Prvo vprašanje je, zakaj bi kandidat iskal novo zaposlitev v tem negotovem času. Kandidat ima lahko prepričljiv razlog za iskanje boljših možnosti v svoji karieri. Toda za tiste, ki jih je k spremembi spodbudilo odpuščanje, je potrebno raziskati okoliščine.

Zato morajo pred odločitvijo bodoči delodajalci ugotoviti dejstva v zvezi z odpovedjo ali odpuščanjem tega kandidata pri predhodnem delodajalcu. Je šlo za slabo uspešnost ali zgolj finančno utemeljeno odločitev? Ali je prejšnje kandidatovo podjetje izgubilo stranke ? Je bil kandidat najšibkejši člen podjetja? Je šlo zgolj za to, da je kandidat v podjetje prišel zadnji ali je bil najmlajši? Kakšna priporočila bo delodajalec prejel od prejšnjega podjetja? Ali vam lahko priskrbijo dokaze o svojem delu, ki jih lahko pregledate?

Razkrivanje vprašanj

Poglobitev v dejanske delovne izkušnje kandidatov in reakcije na prilagoditve, ki jih zahteva zaustavitev pandemije, lahko razkrije veliko o njihovih veščinah. Ali so »perfect fit« za naše podjetje? Predlagana vprašanja, namenjena iskanju takšnih odgovorov vključujejo:

Kakšne so bile vaše izkušnje pri delu na daljavo? Kakšen je bil vaš prehod na delo na daljavo in vrnitev v pisarno? Je delo na daljavo vplivalo na vaše delo?

Opišite, kako je delo na daljavo vplivalo na vaše odnose s strankami, partnerji ali sodelavci v vašem podjetju. Če ste imeli vodstveno vlogo, kako ste ravnali s svojo ekipo? Ali se je vaš način komunikacije med zaustavitvijo spremenil? V kakšnem smislu?

Predstavite mi projekte, na katerih ste delali tik pred zaustavitvijo, in o tiste, ki ste jih vodili med delom na daljavo. Ali ste pred zaustavitvijo delali samostojno? Ali se je to spremenilo in če je kako?

Ste zaradi izkušenj s pandemijo spremenili način pristopa k delu in svoje poklicne cilje?

Kaj je bil vaš največji izziv? Kaj ste se naučili (tudi o sebi)? Kaj bi naredil drugače?

Če ste imeli več izpadov zaradi počasnejšega dela ali nadomeščenega časa vožnje, kaj ste storili s tem časom? Pogovorite se o dejavnostih za osebni in karierni razvoj.

Odgovori na ta vprašanja in odnos kandidatov do tega nadaljnjega raziskovanja med razgovorom, bodo bodočemu delodajalcu omogočili pomemben vpogled v to, ali je kandidat dolgoročno primeren za zaposlitev.